Generelle betingelser for køb af varer på Greenified

Generelt

1. Disse købsbetingelser (“Købsbetingelser”) gælder, når du som næringsdrivende (“Kunde”) foretager en bestilling via greenified.se (“Greenified”).

2. Da Greenified er en webshop beregnet for næringsdrivende, skal du repræsentere en virksomhed og angive virksomhedens CVR-nummer i forbindelse med købet.

3. Aftale om køb indgås mellem dig som Kunde og Input interiör AB, nr. 559150-6349, Fältspatsatan 2, 421 30 Västra Frölunda, Sverige (Input interiör AB samt alle Input interiör AB’s datterselskaber, herefter kaldet ”Input interiör”).

4. Vi gør vores yderste for at sikre, at alle oplysninger på Greenified er opdaterede og korrekte, men der kan undtagelsesvis forekomme fejlagtige oplysninger. Input interiör forbeholder sig ret til at rette fejlagtige oplysninger i forbindelse med pris, lagersaldo, fejltryk i produktbeskrivelser eller andre fejlagtige oplysninger på Greenified uden at Kunden kan støtte ret på de fejlagtige oplysninger.

5. Alle immaterielle rettigheder på Greenified tilhører Input interiör eller dennes licensgiver(e). Indholdet såsom varemærker, billeder, produktnavne, beskrivelser, layout, grafik etc. er beskyttet gemmen ophavsretslig lovgivning og må ikke kopieres eller anvendes uden skriftlig godkendelse af Input interiör eller den relevante licensgiver.

 

Aftale og betaling

6. For at kunne gennemføre et køb på Greenified skal du godkende disse Købsbetingelser og bekræfte, at du har læst og godkendt informationen om behandling af personoplysninger.

7. Når du afgiver en ordre på Greenified, sendes en indkøbsordre til Input interiör. Input interiör skal efter modtagelse af indkøbsordren skriftligt bekræfte modtagelsen af denne ordre ved at sende en ordrebekræftelse til den e-mailadresse, du angav ved afgivelse af ordren.

8. En bindende aftale om køb indgås i og med, at du modtager den skriftlige ordrebekræftelse. Vi beder dig læse ordrebekræftelsen omhyggeligt igennem for at få vigtig information om dit køb og leveringstider. Indeholder ordrebekræftelsen fejlagtige oplysninger, beder vi dig straks kontakte den ansvarlige sælger, der er angivet på ordrebekræftelsen.

9. Du har mulighed for at afbestille dine varer med fuld tilbagebetaling, indtil du modtager en skriftlig ordrebekræftelse fra os.

 

Priser og betaling

10. Alle priser på Greenified angives i danske kroner eksklusive moms. Eventuelle gebyrer for tillægsydelser såsom fragt og montering tillægges.

11. Vi tilbyder betaling efter faktura med betalingsbetingelserne 15 dage netto efter godkendt kreditværdighedskontrol. Fakturaen sendes i pdf-format til den e-mailadresse, du angav i forbindelse med ordren. Ved for sen betaling opkræves et rykkergebyr og morarente som angivet på fakturaen.

 

Levering

12. Leveringsbetingelser, inklusive leveringstid og leveringsomkostninger fremgår af ordrebekræftelsen.

13. Hvis leveringstiden bliver længere end angivet på ordrebekræftelsen, meddeler vi dig det, så snart vi har fået information om forsinkelsen. Input interiör påtager sig intet ansvar for forsinkelser, som kan henføres til dig eller tredjepart, og som er uden for vores kontrol.

14. Risikoen for varen overgår til dig i forbindelse med din modtagelse eller afhentning af varen.

15. Når du modtager en levering, skal godset altid kontrolleres for transportskader. Eventuelle transportskader såsom skade på gods eller emballage eller manglende kolli skal noteres på transportørens fragtseddel og underskrives af både dig og transportøren. Hvis skaden først opdages efter udpakningen, skal skaden anmeldes til Input interiör inden for 5 kalenderdage (inkl. leveringsdagen) fra modtagelse af varen.

 

Ejendomsforbehold

16. Alle varer, du har bestilt, er Input interiörs ejendom, indtil vi har modtaget fuld betaling.

 

Behandling af personoplysninger

17. Begge Parter har ret til at behandle de nødvendige personoplysninger vedrørende den anden Parts kontaktpersoner i forbindelse med aftalen, herunder navn og kontaktoplysninger. Formålet med behandlingen er at muliggøre gennemførelse af Parternes respektive forpligtelser og samarbejde under aftalen, såsom administration af aftaleforholdet, informationsudveksling og anden kommunikation. Parternes behandling af personoplysninger begrundes med en interesseafvejning med henblik på at opfylde den respektive Parts berettigede interesse i at håndtere og administrere aftaleforholdet. Parterne har pligt til at sørge for, at deres medarbejdere, hvis personoplysninger behandles, er informeret om behandlingen af personoplysninger.

18. Input interiör er dataansvarlig for sin egen behandling af Kundens medarbejderes personoplysninger. Input interiör opbevarer som udgangspunkt kun personoplysningerne under aftaleforholdet. Behandling af personoplysninger efter endt aftaleforhold kan dog forekommer, hvis det er nødvendigt, hvis der ifølge loven er pligt til eller aftale om at opbevare personoplysningerne, eller for at Input interiör kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende. Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige til disse formål, vil Input interiör på en sikker måde anonymisere eller slette personoplysningerne. Den registrerede har ret til at kræve, at fejlagtige eller ufuldstændige personoplysninger om ham eller hende rettes. Desuden har den registrerede ret til at kræve at blive informeret, hvis Input interiör behandler personoplysninger om den registrerede og i så fald ret til at se sine personoplysninger. Den registrerede har ret til at indgive en klage over behandlingen af sine personoplysninger til Datatilsynet. Den registrerede har ud over ovenstående rettigheder, i den udstrækning relevant databeskyttelseslovning foreskriver det, ret til at kræve behandlingsbegrænsning, ret til at blive glemt, ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger samt ret til dataportabilitet. Hvis den registrerede vil gøre brug af nogen af sine rettigheder i henhold til ovenstående eller har spørgsmål om Input interiörs behandling af personoplysninger ifølge denne bestemmelse, kan den registrerede kontakte Input interiör via e-mail til betingelser@greenified.dk.

 

Ændring af Betingelserne

19. Input interiör forbeholder sig ret til løbende at foretage ændringer i disse Købsbetingelser. Opdatering af Købsbetingelserne publiceres på greenified.se og gælder for køb, der indgås efter opdateringen.

 

Gældende lov og tvister

20. Svensk lov, uden hensyntagen til lovvalgsregler, skal tages i anvendelse vedrørende tolkning eller anvendelse af disse Købsbetingelser. Endvidere skal Lov (1987:822) om internationale køb (CISG) ikke gælde for denne Aftale.

21. Tvister, som opstår i forbindelse med disse Købsbetingelser, skal afgøres endeligt ved voldgift administreret af Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Regler for forenklet voldgift skal gælde, hvis ikke SCC på grund af sagens alvor, tvistens værdi og øvrige omstændigheder, bestemmer, at andre voldgiftsregler skal gælde. I sidstnævnte tilfælde skal SCC også afgøre, om voldgiften skal bestå af en eller tre voldgiftsdommere.

Opdatering af Købsbetingelserne gælder for køb, der indgås efter 12.04.2020.